Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Kiiu lasteaia direktor

Kuusalu vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi 2014 suvel avatava Kiiu lasteaia, asukohaga Aia tn 2, Kiiu alevik, Kuusalu vald, Harjumaa,

direktori ametikohale

1. Direktori kandidaadile esitatakse järgnevad kvalifikatsiooninõuded:
• kõrgharidus (soovitavalt pedagoogiline);
• juhtimiskogemus (soovitavalt haridusasutuse);
• eesti keele oskus kõrgtasemel ning vähemalt ühe võõrkeele oskus ametialase suhtlemise tasemel;
• isikliku sõiduauto kasutamise võimalus;
• arvutikasutamise oskus tööks vajalike programmide ja andmekogudega.
Edukal kandideerijal peaks olema hea suhtlemisoskus, otsustus- ja vastutusvõime, analüüsi- ja üldistusoskus.

2. Lasteaia direktori tööülesanded tulenevad koolieelse lasteasutuse seaduse § 21.

3. Kandideerijatel esitada Kuusalu vallavalitsusele järgmised dokumendid:
• kirjalik avaldus;
• elulookirjeldus;
• lühivisioon haridusasutuse arengust ja juhtimise üldpõhimõtetest;
• muud dokumendid kandidaadi soovil.

4. Dokumendid esitada elektrooniliselt vallavalitsus@kuusalu.ee või paberkandjal aadressil Mõisa tee 17, Kuusalu vald 74604 Harjumaa, hiljemalt 28.02.2014.

Autor: Kuusalu Vallavalitsus
Kuupäev: 29.01.2014

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee