Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Kutse sel reedel toimuvale Lahemaa kultuuripärandikoosolekule

Ootame kõiki huvitatud osapooli (Lahemaa elanikke, seotud ametkondi, Lahemaa kultuuripärandi uuriiaid, säilitajaid, tutvustajaid jms) Lahemaa rahvuspargi koostöökogu kultuuripärandi valdkondliku sektsiooni koosolekule!

Lahemaa rahvuspargi koostöökogu kultuuripärandi valdkondliku sektsiooni 2014. aasta esimene koosolek toimub 7. veebruaril algusega kell 10.00 Lahemaa külastuskeskuses Palmses.

Päevakorras:


1. Rannakeele ja kultuuri mõttekodades koorunud ideed. Maila Velström
2. Lahemaa kultuuripärandi koolitused 2014-2015. Ave Paulus
3. Lahemaa kultuuripärandi kaitsel vajalike ettevõtmiste kaardistamine ja rahastusvõimalused
4. Lahemaa kultuuripärandi inventuurid ja Lahemaa rahvuspargi kaitsekorralduskava
5. Jooksvad küsimused


kohvipausi ajal tutvustab keskkonnahariduse spetsialist Krista Kingumets Lahemaa
rahvuspargi valmivat püsiekspositsiooni "Lahemaa loodus ja inimene"

Lisainfo: http://www.keskkonnaamet.ee/lahe/loodus/lahemaa-koostookogu-kultuuriparandi-sektsiooni-koosolek/ Seda linki ja kutset võib lahkesti levitada.

Oma tulekust palun mulle eelnevalt teada anda. Suur tänu juba registreerunutele!

Keskkonnaameti Viru regioon kultuuripärandi spetsialist
tel: 533 27893; 32 95 533
aadr: 45435 Palmse

Autor: Ave.Paulus
Kuupäev: 04.02.2014

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee