Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 13.02.2014


13. veebruari vallavalitsuse istungil oli päevakorras 25 punkti.

Ehitusload väljastati Kiiu aleviku Linnuse tn 2 korterelamu rekonstrueerimiseks ning Kodasoo küla Oja-Kivimäe kinnistule üksikelamu ehitamiseks.

Kirjalik nõusolek väljastati Saunja küla Pärnamäe tee 1 kinnistule abihoone ja tehnovarustuse ning Salmistu küla Alttoa kinnistule abihoone ehitamiseks.

Kasutusluba väljastati Saunja küla Pärnamäe kaevu kinnistule rajatud puurkaevule.

Korraldused väljastati Kahala küla Söödi ja Sõitme küla Väike-Puugi katastriüksuste jagamiseks.

Kaks karraldust anti hooldusele paigutamiseks ja üks hooldajatoetuse maksmise lõpetamiseks.

Kinnitati lihtmenetlusega riigihanke "Kiiu mõisa küttesüsteemi ümberehitamine maaküttele" tulemused.

Eraldati Kuusalu Tervisekeskusest ruumid erihoolekande teenuste osutamiseks.

Vaadati läbi volikogu eelnõud jooksvad küsimused.

Autor: Zoja Kostritski
Kuupäev: 18.02.2014

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee