Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

HARJUMAA LAULULAPS 2014

lauluvõistluse juhend

Maakondlik laste lauluvõistlus „Harjumaa Laululaps 2014” toimub Kehra Gümnaasiumis, aadressil Spordi 2, Kehra.

Võistlus toimub kahel päeval: reedel 25. aprillil ja laupäeval 26. aprillil.
Võistlust ei jaotata eelvoorudeks ja lõppvooruks. Võistluspäeval autasustatakse igas vanuserühmas 3 parimat poissi ja tüdrukut. Aukirjad ja väikse meene saavad kõik osalejad.

Zürii valib välja ka osalejad Laulukarussell 2014 võistlusele.

Võistluste ajakava pannakse üles HOL-i koduleheküljele www.hol.ee hiljemalt 20. aprilliks

Osaleda võivad kõik Harju maakonnas elavad lapsed olenemata sellest, kus nad õpivad või millises lasteaias käivad.
Maakondlikule lauluvõistlusele pääsevad ainult omavalitsuses läbiviidud võistluse võitjad.

Vanuserühmad:
3-4aastased
5-6aastased
7-9aastased
10-12aastased
13-15aastased
16-18aastased (19 kui õpib veel koolis)

Arvesse läheb laulja vanus seisuga 31.detsember 2014

Osalejate arv: (omavalitsuste kvoodid)
Igast omavalitsusest, igast vanuserühmast on esinejate arv järgmine:
Kuni 1000 last - igast vanuserühmast 1 laulja
1000 – 3000 last - igast vanuserühmast 2 lauljat
3000 -… last - igast vanuserühmast 3 lauljat

Kui vanuserühmas pole osalejat, siis teise vanuserühma lauljaga asendada ei ole lubatud!

Repertuaar:
Ette peab valmistama ühe laulu. Laul peab olema lapsele sobiv, arvestades tema vanust ja võimeid.

NB! Palun laulu pikkus minutites märkida registreerimisankeeti täpselt!

Saade:
Laulu saatmisel võib kasutada erinevaid variante – fonogramm, klaveri või mõne muu instrumendi saade. Kõik eritingimused tuleb kindlasti teatada korraldajatele aegsasti ette ja arvestada kohapealsete võimalustega.

Proovid:
Iga laps saab võimaluse proovi teha esinemise järjekorra alusel vastavalt vanuserühmale 1:00 kuni 1:10 (aeg minutites).

Hindamine:
Lauljaid hindab 3 - 5 liikmeline žürii.
Hindamisele lähevad:
● musikaalsus ( intonatsioon)
● selge diktsioon
● elementaarne laulutehnika (fraasitunnetus, hingamine)
● individuaalsed hääle omadused (tämber, ulatus)
● terviklik interpretatsioon (dünaamika, saatja ja laulja koostöö, laulu sõnumi edastamine kuulajatele, emotsionaalsus).

Igas vanuserühmas hinnatakse tüdrukuid ja poisse eraldi. Hindamine 10-palli süsteemis (vajadusel žürii kokkuleppel).
Žürii kutsub kokku „Harjumaa Laululaps 2014” korraldustoimkond.

Žüriil on õigus jätta väljaandmata vanuserühma esimest, teist või kolmandat preemiat vastava tasemega lauljate puudumisel.
Žürii otsus on lõplik ja edasikaebamisele ei kuulu!
Auhinnad:
Auhinnalised kohad on iga vanuserühma kolm parimat, tüdrukute ja poiste arvestuses eraldi.

REGISTREERIMINE TOIMUB KUNI 14. APRILLINI 2014.

Osavõtjad tuleb registreerida kirjalikult e-kirja teel (täita juuresolev ankeet).

NB! Registreerida saab e-mail aadressil laululaps@sohvik.ee.
Registreerida saab ainult e-maili teel (telefoni ja paberkujul registreerimist vastu ei võeta)

Lisainformatsioon:

Korralduslikud küsimused:
Rene Kaalo 5274128 rene@sohvik.ee
Anu Kaalo 5228893 anukaalo@gmail.com

Laulmist ja muud muusikalist poolt puudutavad küsimused:
Heli Karu 56225030 karu.heli@gmail.com


Laulmiseni!

Autor: Heli Karu
Kuupäev: 20.02.2014

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee