Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Kutse volikogu istungile

Kuusalu Vallavolikogu 7. istung toimub kolmapäeval, 26. veebruaril 2014 kell 8.15 Mõisa tee 17, Kiiu alevikus

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Kuusalu Vallavolikogu 28. septembri 2012. a määruse nr 9 "Kuusalu valla arengukava 2013-2032 ja Kuusalu valla eelarvestrateegia 2013-2016 kinnitamine" muutmine – II lugemine
2. Kuusalu valla 2014. aasta eelarve - III lugemine
3. Kuusalu Vallavolikogu 24.04.2013 määruse nr 12 "Kuusalu valla haridusasutuste pedagoogide töötasustamise alused" muutmine
4. Munitsipaallasteasutuse Kiiu Lasteaed asutamine
5. Kuusalu Vallavolikogu 23.03.2011 määruse nr 5 "Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonna kinnitamine Kuusalu vallas" muutmine
6. Vallavolikogu ja volikogu komisjonide tööst osavõtu eest makstava hüvituse ning maksmise korra kehtestamine
7. Kuusalu Vallavolikogu 13.11.2013 otsuse nr 58 "Kuusalu vallavanema valimine" muutmine
8. Kuusalu Vallavolikogu 13.11.2013 otsuse nr 59 "Kuusalu Vallavalitsuse liikmete kinnitamine" muutmine
9. Haridus- ja noorsootöökomisjoni põhimäärus
10. Töörühma moodustamine ühtse korraldatud jäätmeveo piirkonnas vedaja leidmiseks
11. Kodasoo küla Oja-Kivimäe katastriüksusele uue sihtotstarbe määramine
12. Revisjonikomisjoni 2014. aasta tööplaani kinnitamine
13. Revisjonikomisjoni liikme valimine
14. Info

Enn Kirsman
volikogu esimees


Eelnõud

Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 21.02.2014

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee