Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Kuusalu Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi haridusspetsialisti ametikohale

Avalik konkurss Kuusalu Vallavalitsuse haridusspetsialisti ametikoha täitmiseks, kelle ülesannete hulka kuulub valla haridustegevuse koordineerimine ja lastekaitsetöö korraldamine

Kandidaadile esitatakse järgnevad kvalifikatsiooninõuded:
omab kõrgharidust pedagoogilisel või psühholoogilisel erialal
tunneb Eesti Vabariigi ja Kuusalu valla õigusakte tööks vajalikul määral;
omab head suhtlemis-, planeerimis-, läbirääkimis- ja konfliktide lahendamise oskust;
valdab eesti ja vene keelt tööks vajalikul tasemel;
tunneb arvutit tööks vajalikul tasemel;
on kõrge stressitaluvusega, kohusetundlik, täpne, aus, otsustus- ja vastutusvõimeline, sh suutlik iseseisvalt vastu võtma otsuseid oma ametikoha pädevuse piires ning omama võimet näha ette otsuste tagajärgi vastutades nende eest;
omab B kategooria juhiluba,
isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.

Kandideerijatel esitada Kuusalu Vallavalitsusele järgmised dokumendid:
kirjalik avaldus ja motivatsioonikiri ühel leheküljel;
elulookirjeldus (sh ülevaade senisest töö- või teenistuskäigust);
ametikohale esitatud nõuete vastavust tõendavate võimalike dokumentide koopiad;
muud dokumendid omal soovil.

Dokumendid esitada paberkandjal aadressil Mõisa tee 17, Kuusalu vald 74604 Harjumaa või elektrooniliselt vallavalitsus@kuusalu.ee hiljemalt 14.03.2014 kella 10.00-ks.

Autor: Kuusalu Vallavalitsus
Kuupäev: 25.02.2014

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee