Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Lastele turvaline elukeskond

Kuusalu Lastekaitse Selts ootab 25. märtsil kell 18 Haku klubisse kõiki, kelle südameasjaks on meie laste turvaline ja kaasajanõuetele vastav elukeskkond. Tutvustame projekti „Lastele turvaline ja arengut soodustav keskkond – koostöö võti ja võimalused“. Projekti eesmärk on kaasata lastekaitse- ja noorsootöösse vabatahtlikult panustavat kogukonda ning saavutada suurem tähelepanu, hoolivam suhtumine lastesse ja nende peredesse. Vabatahtlike kaasamisest ja edukast koostööst jagab kogemusi Nõmme Lastekaitse Seltsi esindaja.

Osavõtust palume tead anda kuusalulastekaitse@gmail.com.

Info tel 5850 6333 Helle Borissov.

Autor: Helle Borissov
Kuupäev: 17.03.2014

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee