Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 13.03.2014


13. märtsi vallavalitsuse istungil oli päevakorras 20 punkti.

Algatati Vahastu küla Ojakalda kinnistu detailplaneering.

Projekteerimistingimused väljastati Kiiu aleviku Vana-Narva mnt 14 kinnistu tootmishoone laiendusprojekti koostamiseks.

Ehitusload väljastati Sõitme küla Metsaserva tee 7 kinnistu suvila üksikelamuks ümberehitamiseks ja Saunja küla Piibe kinnistule abihoone ehitamiseks.

Kirjalik nõusolek väljastati Sõitme küla Oluva kinnistule sauna ehitamiseks.

Kolm karraldust anti lapsehoiuteenuse toetuse ning üks korraldus hoolduse seadmiseks ja hooldajatoetuse määramiseks.

Korraldus väljastati Valgejõe küla Kaldaääre katastriüksuse jagamiseks.

Kinnitati määrus nr 3 "Kuusalu Vallavalitsuse teenistusse värbamise ja valiku kord."

Vaadati läbi volikogu eelnõud ja jooksvad küsimused.


Autor: Zoja Kostritski
Kuupäev: 19.03.2014

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee