Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Kutse volikogu istungile

Kuusalu Vallavolikogu 8. istung toimub kolmapäeval, 26. märtsil 2014 kell 8.15 Mõisa tee 17, Kiiu alevikus

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Politsei-ja Piirivalveameti Põhja prefektuuri esindaja ülevaade 2013. aasta kuritegevusest Kuusalu vallas
2. Kohaliku toimetulekupiiri ja sotsiaaltoetuste piirmäärade kinnitamine 2014. aastaks
3. Korruptsioonivastase seaduse rakendamine
4. Pedaspea küla Kadaka kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
5. Kaberla küla Tõnni kinnistu detailplaneeringu osaline kehtestamine
6. Kehtestatud üldplaneeringute ülevaatamine
7. Arengukavade algatamise, koostamise, muutmise ja avalikustamise kord
8. Kuusalu valla sotsiaalvaldkonna arengukava koostamise algatamine
9. Sotsiaalkomisjoni põhimääruse kinnitamine
10. Kultuuri-ja spordikomisjoni põhimääruse kinnitamine
11. Arengukomisjoni põhimääruse kinnitamine
12. Eelarvekomisjoni põhimääruse kinnitamine
13. Info

Enn Kirsman
volikogu esimees

Eelnõud

Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 21.03.2014

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee