Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavolikogu istungilt 26.03.2014

Volikogu liige Värner Lootsmann esitas arupärimise vallavanemale Salmistu külas Uuetoa kinnistul toimuva Endrik Viru ehitustegevuse asjus.

Volikogu liige Sulev Valdmaa esitas arupärimise vallavanemale Riigikontrolli 30.10.2012 aruande "Korruptsiooni ennetamine valdade ja linnade tehingutes" asjus.

Urmo Ristisaar, Margus Soom, Raul Valgiste, Andres Allmägi, Asko Aug, Kaja Martinson, Küllike Enok, Mart Reimann, Ilvard Eeriksoo, Mart Sestverk, Ari Juhani Lehtonen, Enn Kirsman, Marika Astor nimel andis Raul Valgiste üle umbusaldusavalduse Kuusalu vallavolikogu külaelukomisjoni esimehele Emil Rutikule ning avalduse volikogu istungi kokku kutsumise kohta 2. aprillil 2014 kell 8.15, mille volikogu esimees Enn Kirsman ette luges.

Kuulati Politsei-ja Piirivalveameti Põhja prefektuuri esindaja Juhan Jevoneni ülevaadet 2013. aasta kuritegevusest Kuusalu vallas.

Kinnitati kohaliku toimetulekupiiri ja sotsiaaltoetuste piirmäärad 2014. aastaks.

Toimus eelnõu "Korruptsioonivastase seaduse rakendamine" I lugemine.

Kehtestati detailplaneeringud:
Pedaspea küla Kadaka kinnistul;
Kaberla küla Tõnni kinnistul.

Vaadati üle kehtestatud üldplaneeringud.

Võeti vastu "Arengukavade algatamise, koostamise, muutmise ja avalikustamise kord".

Algatati Kuusalu valla sotsiaalvaldkonna arengukava koostamine.

Kinnitati:
Sotsiaalkomisjoni põhimäärus;
Kultuuri-ja spordikomisjoni põhimäärus;
Arengukomisjoni põhimäärus;
Eelarvekomisjoni põhimäärus.

Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 27.03.2014

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee