Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 27.03.2014


27. märtsi vallavalitsuse istungil oli päevakorras 37 punkti.

Kaberla küla Kiviaia tee 2 kinnistu detailplaneeringut ei algatatud.

Projekteerimistingimused väljastati Kiiu aleviku Vahe-Tagavälja 1 kinnistule üksikelamu ja abihoone ning Kupu küla Väike-Nigula kinnistule üksikelamu ja abihoone ehitusprojektide koostamiseks.

Kirjalik nõusolek väljastati Mustametsa küla Suurekivi kinnistule abihoone ehitamiseks.

Üheksa korraldust anti ühekordse sotsiaaltoetuse, viis tervisetoetuse ja üks korraldus kriisitoetuse määramiseks.

Korraldus väljastati Uuri küla Miku katastriüksuse jagamiseks.

Reservfondist eraldati raha MTÜ-le Kiiu-Aabla Arendus.

Vaadati läbi jooksvad küsimused.

Autor: Zoja Kostritski
Kuupäev: 02.04.2014

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee