Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

KUTSE KÜLAVANEMATE KOGU KOOSOLEKULE

NB. Vastu tulles paljude külavanemate soovile toimub koosolek ikkagi kell 19.00

Lugupeetud külavanem!

Tuletan Sulle meelde, et järjekordne Kuusalu valla külavanemate kogu koosolek toimub teisipäeval 15. aprillil algusega kell 19.00 Kiiu mõisas Kuusalu vallavalitsuse saalis.

Koosoleku päevakorras on:

1. Uute külavanemate tutvustamine (Joaveski, Pärispea, Uuri) – 10 min

2. Külarahad – miks ja milleks? (ettekandja Kuusalu vallavolikogu esimees Enn Kirsman) – 20 min

3. Kultuuri- spordi ja külarahade jagamise korrast (ettekandjad Kuusalu abivallavanem Aare Ets) – 30 min

4. Teede investeeringud 2014 – esialgse nimekirja tutvustus ning lähiaastate teederemondi kava (ettekandja Kuusalu vallavalitsuse majandusteenistuse juhataja Madis Praks) – 30 min

5. Kuusalu külavanema statuut (ettekandjad: Andres Allmägi, Enn Kirsman) vt ka lisatud vallavolikogu eelnõud – 30 min

Koosoleku orienteeruv kestus on 2 tundi.

Et teaksime arvestada kui palju inimesi osaleb, palun anda oma osalemisest või mitteosalemisest teada hiljemalt esmaspäeva 14. aprilli õhtuks Andres Allmägile (disainkivi@gmail.com või 5176432)

Lugupidamisega,

Andres Allmägi
Kuusalu vallavolikogu külaelukomisjoni esimees

Autor: Andres Allmägi
Kuupäev: 11.04.2014

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee