Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Algab Kuusalu valla haridusvaldkonna arengukava koostamine

Kuusalu Vallavalitsus on esitanud Vallavolikogu 30. aprilli 2014 istungi päevakorda Kuusalu valla haridusvaldkonna arengukava aastateks 2014-2020 koostamise eelnõu. Koostatava arengukava eesmärgiks on haridusvaldkonna, sh koolieelsete lasteasutuste ja koolivõrgu kompleksne analüüs ja konkreetse tegevuskava väljatöötamine arengukava valdkondade süsteemseks arendamiseks Kuusalu vallas. Eesmärgiks on kvaliteetne lasteaia- ja kooliteenus ja soov saada võimalikult palju oma valla lapsi valla koolidesse ja lasteaedadesse.

Otsuse eelnõu ja lähteülesandega saab lähemalt tutvuda siin.

Kui soovite Kuusalu valla arengukava koostamises osaleda või Teil on kõnealuse eelnõu kohta küsimusi või ettepanekuid, palume saata e-kiri aadressil vallavalitsus@kuusalu.ee hiljemalt 29. aprillil 2014.

Autor: Aare Ets
Kuupäev: 18.04.2014

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee