Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Parkide teabepäev

Olete palutud parkide teabepäevale teisipäeval 6. mail 2014 Rannarahva Muuseumis
aadressiga Nurme tee 3 Pringi küla Viimsi vald.
Teabepäeva korraldavad Muinsuskaitseamet ja Rannarahva Muuseum.
Päevakava
10.00–10.15 - Kogunemine, hommikukohv
10.15–10.30 - Tervitussõnad – Rannarahva Muuseumi juhataja Riina Aasma ja Ly Renter,
Silja Konsa Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektorid
10.30–11.15 – Kas ja kuidas projekti tellida – Heiki Kalberg, OÜ Artes Terrae,
maastikuarhitekt
11.15–12.00 – Võsa – probleem või väärtus? – Sulev Nurme, TTÜ Tartu Kolledži
Maastikuarhitektuuri õppetooli lektor ja OÜ Artes Terrae, maastikuarhitekt
12.00–12.30 - Kohvipaus
12.30–13.00 – Parkide ökoloogilisest restaureerimisest – Urve Sinijärv,
Keskkonnaministeeriumi looduskaitse peaspetsialist
13.15–13.45 – Pargi projektdokumentide ja hoolduse KIK-i (rahastus)tingimused – Tiina
Napp, Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni looduskaitse juhtivspetsialist
Teabepäeval osalejatel on võimalus külastada Rannarahva Muuseumi menukaid näitusi:
Hõbevalgeim. Rävala hiilgeaeg.“ Näitus tuvustab Eestis esmakordselt muistse Rävala
maakonna näite varal meie esivanemate kõige kuulsusrikkamat ajajärku – 11. sajandi teist
poolt ehk hilise rauaaja algusaega. Just tollal algas läänemeresoomlaste kaubanduses
kõrgaeg, mis peegeldub muuhulgas meilt avastatud hõbeaarete ülisuures hulgas.
Stopp! Piiritsoon“. Näitus räägib sellest, kuidas rannarahvas merest 50 aastaks lahku
löödi. See on lugu Eestimaa rannarahva elust nõukogude impeeriumi piirijoonel ning
pilguheit rannakülade saatusele peale Eesti Vabariigi okupeerimist 1940.aastal.
Palume osalemisest teatada hiljemalt 30.04.2014 :
Silja Konsa- telefonil 51 24 254 või e-post: silja.konsa@muinas.ee
Ly Renter- telefonil 52 88 105 või e-post: ly.renter@muinas.ee
Kadi Karine – telefonil 5625 2517 või e-post : kadi@rannarahvamuuseum.ee

Autor: Ly Renter
Kuupäev: 18.04.2014

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee