Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 17.04.2014


17. aprilli vallavalitsuse istungil oli päevakorras 21 punkti.

Projekteerimistingimused väljastati Vihasoo küla bensiinijaama kinnistule.

Ehitusload väljastati Vahastu küla Sigula 9-10 abihoone laiendamiseks ja Kolga aleviku Nõlvaku detailplaneeritud alale vee- ja kanalisatsioonivarustuse, drenaažisüsteemi ning tuletõrje tiigi ehitamiseks.

Kirjalik nõusolek väljastati Andineeme küla Karla kinnistule puurkaevu rajamiseks, Tammispea küla Suuraia kinnistule sauna ja Hara küla Metsakäo kinnistule tööriistakuuri ehitamiseks.

Korraldused anti Sõitme küla Vana-Puugi katastriüksuse maa sihtotstarbe määramiseks ja õigusvastaselt võõrandatud Viinistu küla Peebu-Jaani 14 maa maksumuse kinnitamiseks ning kompensatsiooni määramiseks.

Vaadati läbi volikogu eelnõud.

Autor: Zoja Kostritski
Kuupäev: 24.04.2014

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee