Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Kutse volikogu istungile

Kuusalu Vallavolikogu 10. istung toimub kolmapäeval, 30. aprillil 2014 kell 8.15 Mõisa tee 17, Kiiu alevikus

PÄEVAKORRA PROJEKT:

 1. S.Valdmaa arupärimise vastuse ärakuulamine
 2. V.Lootsmanni arupärimise vastuse ärakuulamine
 3. Kahala järve tervendamine
 4. Loa andmine elektrienergia ostmiseks riigihanke korras tähtajaga kuni 3 (kolm) aastat
 5. Jaoskonnakomisjonide liikmete nimetamine Euroopa Parlamendi valimisteks
 6. Korruptsioonivastase seaduse rakendamine – II lugemine
 7. Kuusalu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri, I lugemine
 8. Kuusalu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri, I lugemine
 9. Kuusalu valla küladele eraldatud vahendite jaotamise kord
 10. Kuusalu valla hariduspreemia määramise kord
 11. Kuusalu valla haridusvaldkonna arengukava algatamine
 12. Kuusalu valla noorsootöö arengukava kinnitamine
 13. Kuusalu valla 2014. aasta teede investeeringute kava
 14. Varalise kohustuse võtmine ja riigihanke korraldamine
 15. Kuusalu Vallavolikogu 20. detsembri 2011 otsuse nr 75 „Loa andmine Kuusalu Rahvamaja tasuta kasutusse andmiseks“ muutmine
 16. Kuusalu valla eelarvest finantseeritavate ühekordsete toetuste taotlemise ja menetlemise kord
 17. Kuusalu valla külavanema statuut
 18. Kuusalu Vallavolikogu ehituskomisjoni esimehe valimine
 19. Kuusalu Vallavolikogu külaelukomisjoni aseesimehe valimine
 20. Volikogu külaelukomisjoni koosseisu kinnitamine
 21. Volikogu ehituskomisjoni koosseisu kinnitamine
 22. Info

Enn Kirsman

volikogu esimees

Eelnõud

Lisad

Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 25.04.2014

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee