Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 08.05.2014

08. mai vallavalitsuse istungil oli päevakorras 18 punkti.

Projekteerimistingimused väljastati Kolga aleviku Leeskõrve tee 3 ja Leeskõrve tee 3c kinnistul ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimisprojekti koostamiseks.

Ehitusload väljastati Turbuneeme küla Kivi-Ahju kinnistule suvila ja abihoone ehitamiseks ning Kiiu aleviku tehnopargi veetrassi rekonstrueerimiseks.

Kirjalik nõusolek väljastati Andineeme küla Ojaääre tee 6 kinnistu sauna rekonstrueerimiseks ja Põhja küla Kadakanõmme kinnistule puurkaevu rajamiseks.

Parksi külavanemaks kinnitati Tom Valner.

Vaadati läbi jooksvad küsimused.

Autor: Zoja Kostritski
Kuupäev: 15.05.2014

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee