Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Kutse volikogu istungile

Kuusalu Vallavolikogu 11. istung toimub kolmapäeval, 28. mail 2014 kell 8.15 Mõisa tee 17, Kiiu alevikus

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Volikogu külaelu komisjoni nimetuse muutmine
2. Volikogu kogukonnakomisjoni põhimääruse kinnitamine
3. Kuusalu Vallavolikogu ehituskomisjoni esimehe valimine
4. Kuusalu Vallavolikogu kogukonnakomisjoni aseesimehe valimine
5. Vallavolikogu esindaja määramine Kuusalu Raamatukogu nõukogusse
6. Volikogu ehituskomisjoni koosseisu kinnitamine
7. Volikogu kogukonnakomisjoni koosseisu kinnitamine
8. Kuusalu valla külavanema statuut – II lugemine
9. Kuusalu valla eelarvest finantseeritavate ühekordsete toetuste taotlemise ja menetlemise kord – II lugemine
10. Kuusalu valla küladele eraldatud vahendite jaotamise kord- II lugemine
11. Kuusalu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri, II lugemine
12. Kuusalu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri, II lugemine
13. Kuusalu valla noorsootöö arengukava kinnitamine - II lugemine
14. Kuusalu Vallavolikogu 29.09.2005 määruse nr 23 "Kuusalu valla põhimääruse kehtestamine" muutmine
15. Kuusalu Vallavolikogu 28.septembri 2012.a. määruse nr 9 "Kuusalu valla arengukava 2013-2032 ja Kuusalu valla eelarvestrateegia 2014-2017 kinnitamine" muutmine - I lugemine
16. Kuusalu valla 2014.aasta I lisaeelarve kinnitamine - I lugemine
17. Arvamuse andmine KIVIKANDUR OÜ maavara kaevandamise loa taotluse kohta
18. Kuusalu valla spordi arengukava 2014-2020 kinnitamine – I lugemine
19. VOLISe kasutuselevõtt
20. Info

Enn Kirsman
volikogu esimees


Eelnõud

Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 23.05.2014

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee