Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Päästeameti, Maanteeameti, Politsei- ja Piirivalveameti ühispöördumine

Tänavune aasta on alanud traagiliselt nii tule- vee, kui liiklusõnnetuse osas. Eelmise aastaga võrreldes on õnnetustes vigastada ja surma saanud inimeste enam kui arv kaks korda suurenenud – tänavu nelja kuuga on hukkunud 44 inimest, mullu 17 inimest.

Politsei- ja Piirivalveamet, Maanteeamet ning Päästeamet pöörduvad ühiselt kõigi kohalike omavalitsuste poole, et kutsuda üles läbi koostöö vähendama alkoholist tingitud riskikäitumist, et seeläbi säästa inimeste elu ja tervist. Kuna suvekuudel toimub rohkem üritusi, kus müüakse ja tarbitakse alkoholi, siis palume ohutusele erilist tähelepanu pöörata just suvel.

Linna- ja vallavalitsused on kohaliku kogukonna peamised hoidjad ja kaitsjad. Võimalusi inimeste ohuteadlikkuse tõstmiseks ja turvalisema keskkonna loomiseks on kohalikel omavalitsustel mitmeid, millest alljärgnevatele palume erilist tähelepanu pöörata. Paneme Teile südamele, et jälgiksite neid punkte kooskõlastuse andmisel ning annaksite parima, et antud tegevuste läbiviimisele oleks ürituse läbiviimisel mõeldud.

  • Luua võimalus avalikel üritustel osalejatel kontrollida enda kainust;
  • Tagada vee ääres toimuvate ürituste juures vetelpääste teenus ning anda turvamehe poolt silmnähtavalt joobes isikutele soovitusi mitte minna ujuma;
  • Toetada ametkondade ohutuskampaaniate sõnumite levikut („Selge grupijuht“ ning „Ära lase purjus sõpra vette“), jagades selleks vastavat jagamismaterjali ja/või paigutades sõnumikandjaid ürituse alale;
  • Võimalusel pakkuda inimestele tasuta või odavama hinnaga joogivett;
  • Tagada, et üritusel ei oleks alkohol alaealistele kättesaadav, kontrollides selleks müügipunktides ostjate vanust ning propageerides alkoholivabasid lastealasid;
  • Tagada, et alkoholi ei müüdaks joobnud olekus isikule ning pöörata tähelepanu tema turvalisusele üritusel;
  • Vältida üritusel viibivate isikute riskiolukordadesse sattumist, ennetades konfliktiohuga sündmusi varakult.
  • Päästeamet, Maanteeamet ning Politsei- ja Piirivalveamet tänavad ja tunnustavad iga kohalikku omavalitsust, kes õnnetuste ära hoidmiseks ja inimeste turvalisuse tagamiseks samme astuvad või astunud on.

Lisaküsimuste korral pöörduda päästeala infotelefonile 1524.

Joosep Kaasik
Politsei- ja Piirivalveamet
peadirektori asetäitja korrakaitsepolitsei alal

Alo Tammsalu
Päästeamet
peadirektori asetäitja

Lauri Lugna
Maanteeamet
peadirektori asetäitja liiklusohutuse ja ühistranspordi alal

Autor: 
Kuupäev: 26.05.2014

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee