Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 04.06.2014

04. juuni vallavalitsuse istungil oli päevakorras 28 punkti.

Projekteerimistingimused väljastati Virve küla Kivi kinnistule elektrivarustuse ehitusprojekti, Muuksi küla Mikkani kinnistu elamu rekonstrueerimisprojekti ning Hara küla Uus-Kadapiku kinnistu üksikelamu rekonstrueerimis- ja laiendusprojekti koostamiseks.

Ehitusload väljastati Pudisoo küla Rätsepa kinnistu üksikelamu rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks ning Kupu küla Kämmu kinnistule üksikelamu ja maakütte ehitamiseks.

Kirjalikud nõusolekud väljastati Suurpea küla Sadama kinnistule paadisilla ehitamiseks ja Kasispea küla Madikse kinnistule suveköök-varjualuse ehitamiseks.

Kasutusluba väljastati Kuusalu aleviku Metsa tn 21 kinnistule ehitatud üksikelamule.

Load anti MTÜle Turbuneeme külaselts Turbuneeme küla 320 aasta juubelipeo korraldamiseks ja ürituse "Artur 50, suveülikool ja pidu" korraldamiseks.

Kinnitati Kuusalu Raamatukogu Nõukogu koosseis.

Vaadati läbi volikogu eelnõu ja jooksvad küsimused.

Autor: Zoja Kostritski
Kuupäev: 12.06.2014

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee