Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Kutse volikogu istungile

Kuusalu Vallavolikogu 12. istung toimub kolmapäeval, 18. juunil 2014 kell 18.00 Leesi Rahvamajas


PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Tapurla küla Neeme kinnistu detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ning detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
2. Arvamus Rommeli kinnisasja omandamiseks loa andmiseks
3. Arvamus kinnisasja Kolga mõis omandamiseks loa andmiseks
4. Isikliku kasutusõiguse seadmine
5. Kuusalu valla 2014. aasta I lisaeelarve kinnitamine - II lugemine
6. Kuusalu valla 2013. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine
7. Kuusalu valla osalemise lõpetamine Sihtasutuses Kuusalu Almakeskus
8. Kuusalu valla eelarvest finantseeritavate ühekordsete toetuste taotlemise ja menetlemise kord – III lugemine
9. Kuusalu valla küladele eraldatud vahendite jaotamise kord - III lugemine
10. Kuusalu Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis alates 1. septembrist 2014
11. Info


Enn Kirsman
volikogu esimees

Eelnõud

Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 13.06.2014

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee