Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Salmistu küla endise aiandusühistu Pedassaare aadresside muutmine

Kohalik omavalitsus on kohustatud viima maaüksuste aadressid kooskõlla ruumiandmete seaduse ja aadressiandmete süsteemi määrusega. Kuusalu Vallavalitsus teeb ettepaneku määrata Pedassaare maaüksuste uued aadressid liikluspinna järgi. Aadressid saavad kuju: Pedassaare tee 1, Pedassaare tee 2 jne, ühel pool teed paiknevad paaris ja teisel pool paaritud numbrid.
Pedassaare tee 1 aadressi saab praegune hoonestatud maaüksus, mille senine aadress on Uustalu ning teisel pool teed algab paarisnumbrite nummerdus Nõmme-Tülli maaüksusest. Uute aadresside nummerdusega on võimalik tutvuda Kuusalu Vallavalitsuses ja kodulehel - Pedassaare tee skeem ning Pedassaare seniste ja uute aadresside tabel.
Käesolevaga teavitab kohalik omavalitsus maaomanikke uutest aadressidest. Kinnistuomanik peab 15 päeva jooksul esitama oma kirjaliku arvamuse uute Pedassaare piirkonna aadresside kohta. Arvamuse tähtajaks esitamata jätmise korral loetakse, et aadressiobjekti omanik on koha-aadressi määramisega või selle muutmisega nõus.
Vabandame, et aadresside muutmine võib põhjustada esialgu segadust. Oluline on, et kõik aadressiobjektid oleksid leitavad, et vajadusel päästeteenistus, kiirabi ja politsei jõuaksid õigeaegselt kohale.
Küsimuste korral palun võtke ühendust maaregistripidaja Kairi Rohtmetsaga (6066385, 58131209, kairi.rohtmets@kuusalu.ee). Samuti juhul, kui soovite, et Teile edastataks Pedassaare uute aadresside skeem.

Autor: Kuusalu Vallavalitsus
Kuupäev: 18.06.2014

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee