Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Reostuse likvideerimise õppus

Käesolevaga soovime Teid informeerida 19.07.14 kell. 11:00-24:00 toimuvast merepääste ja -merekeskkonna reostuse likvideerimise õppusest Kolga-Aablas. Seoses õppusel kasutatava rasketehnika ja inimhulgaga võib olla ajutiselt liiklus Kolga-Aablat läbival Kolga-Kuusalu-Leesi maanteelõigul osaliselt häiritud. Probleemide vältimiseks ja inimeste ohutuse huvides paigaldab korraldaja teavitavad viidad ja kasutab vajadusel reguleerijaid.

Tänud mõistva suhtumise eest.
Küsimuste korral vastame neile meeleldi.

Palun võimalusel info edastada ka teistele Teie teemast huvituvatele allüksustele ja huvigruppidele.

Lugupidamisega,

J.Laende
Lahemaa Mereklubi
Eesti Laevajuhtide Liit

Autor: Janno Laende
Kuupäev: 09.07.2014

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee