Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Kutse volikogu istungile

KUTSE VOLIKOGU ISTUNGILE


Kuusalu Vallavolikogu 13. istung toimub kolmapäeval, 27. augustil 2014 kell 8.15 Kiiu mõisas, Mõisa tee 17, Kiiu alevikus


PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Kuusalu valla 2014. aasta I lisaeelarve kinnitamine - III lugemine
2. Kuusalu Vallavolikogu 28.septembri 2012.a. määruse nr 9 "Kuusalu valla arengukava 2013-2032 ja Kuusalu valla eelarvestrateegia 2014-2017 kinnitamine" muutmine - II lugemine
3. Varalise kohustuse võtmine
4. Kuusalu valla spordi arengukava 2014-2020 kinnitamine
5. Isikliku kasutusõigusega koormamine
6. Mäepea küla Rajavälja tee ning Rajavälje tee 1,3,4,6 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
7. Kuusalu Vallavolikogu 19.12.2013 otsuse nr 78 „Volikogu kultuuri-ja spordikomisjoni liikmete kinnitamine“ muutmine
8. Info


Enn Kirsman
volikogu esimees

Eelnõud

Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 22.08.2014

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee