Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Majandustegevuse register uuenes

Alates 1. juulist on aadressil HTTP://mtr.mkm.ee kasutusel uuenenud majandustegevuse register (MTR). Uuendused on seotud majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse (MsüS) kehtima hakkamisega 1. juulist 2014.

See toob kaasa muudatusi kaubandus-, toitlustus- ja teenindusettevõtjate tegevuse reguleerimisel üldsuunaga ühtlustada ja lihtsustada ettevõtlusega tegelemist. Kaubandustegevuse seaduse kohaselt alates 1. juulist 2014 majandustegevuse registri registreeringuid enam ei tehta ega ole vaja esitada ka majandustegevusteadet, vaid kui eriseadusega nähakse ette teatud kaupade müügiks majandustegevusteate esitamise kohustus, siis tuleb nimetatud teade esitada vastava eriseaduse alusel. Sellisteks eriseadusteks on alkoholiseadus, tubakaseadus, biotsiidiseadus (biotsiidi hulgimüük), rahvatervise seadus (hambavalgendustoodete hulgimüük). Kehtima jääb ka tänane toiduseadusest tulenev teavitamise ja tunnustamise kohustus.
Teiste kaupadega kauplemisel, teenuste pakkumisel ja kaubanduse korraldajana tegutsemisel ei nõuta enam registreeriningut ega majandustegevuseteate esitamist.

Kõik uued ettevõtjad, kes soovivad tegutseda alkohoolsete jookide ja tubakatoodete jae- ja hulgimüügi ning toitlustamise alal, peavad esitama majandustegevusteate vastavalt regulatsioonile seadusandluses.

Majutusteenust osutavad ettevõtjad ei pea esitama majandustegevuseteadet, kuid kõik, kellel on MTRi registreeringus märge alkohoolse joogiga kauplemiseks majutusruumis või vastuvõtus, peavad 120 päeva jooksul alates MsüSi jõustumisest esitama tulenevalt alkoholiseadusest teate alkohoolse joogiga kauplemise kohta toitlustuse alal.

Majutustegevusteade tuleb esitada teabevärava eesti.ee kaudu või ettevõtja asukohajärgsele omavalitsusele. Erinevalt senisest tuleb teade esitada ettevõtja asukoha, st juriidilise aadressi järgi vastavalt omavalitsusele, kusjuures teates näidatakse kõik soovitud müügikohad. Omavalitsuse kaudu teate esitamisel tasutakse riigilõiv 10 eurot. Ka loa taotlemist ning teadete esitamist abistavad juhendid on kättesaadavad teabeväravast eesti.ee.

Loe uuenduste kohta veel: www.mkm.ee/et/uudised/majandustegevuse-register-uueneb

Autor: Zoja Kostritski
Kuupäev: 22.08.2014

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee