Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 21.08.2014

21. augusti vallavalitsuse istungil oli päevakorras 29 punkti.

Projekteerimistingimused väljastati Parksi küla Vana-Piometsa kinnistu üksikelamu rekonstrueerimisprojekti koostamiseks.

Ehitusload väljastati Kiiu aleviku Tuuliku tn 3 korterelamu ja Hara küla Uus-Kadapiku kinnistu üksikelamu rekonstrueerimiseks.

Kirjalik nõusolek väljastati Hara küla Uus-Kadapiku kinnistule abihoone ehitamiseks, Kolga aleviku Leeskõrve tee 3 ja Leeskõrve tee 3c kinnistul rekonstrueeritud ühiskanalisatsioonile ja Kiiu aleviku Aia maaüksusel asuvast sidevõrgust kuni Aia tn 2 kinnistuni ehitatud sideliinile.

Korraldus anti hajaasutuse programmi projektide rahastamiseks.

Üks korraldus väljastati Paju katastriüksuse jagamiseks Mustametsa külas.

Reservfondist eraldati raha MTÜle Viinistu Külaselts.

Luba anti Muinastulede öö 2014 korraldamiseks.

Vahastu külavanemaks kinnitati Kristel Koivistoinen.

Kuusalu Vallavalitsuse tänukiri anti Leili Valgule.

Vaadati läbi volikogu eelnõud ja jooksvad küsimused.

Autor: Zoja Kostritski
Kuupäev: 26.08.2014

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee