Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavolikogu istungilt 27.08.2014


Kinnitati Kuusalu valla 2014. aasta I lisaeelarve
põhitegevuse tulud 94 501,27 eurot;
põhitegevuse kulud -188 251,27 eurot ja
investeerimistegevuse tulud 17 500 eurot
investeerimistegevuse kulud -23 750 eurot
ja likviidsete varade muutus (aasta lõpu jäägi vähenemine) -100 000 eurot.

Toimus Kuusalu Vallavolikogu 28. septembri 2012. a määruse nr 9 "Kuusalu valla arengukava 2013-2032 ja Kuusalu valla eelarvestrateegia 2014-2017 kinnitamine" muutmine II lugemine.

Otsustati sõlmida kasutusrendileping Kolga Koolis arvutite kasutamiseks kuni neljaks aastaks kogusummas kuni 11 000 (üksteist tuhat) eurot.

Kinnitatai Kuusalu valla spordi arengukava 2014-2020.

Otsustati sõlmida EE Jaotusvõrk OÜ kasuks tehnovõrgu- ja rajatise püstitamiseks ja talumiseks tähtajatu vallavara – kinnistu Küla, registriosa nr 8722402, katastritunnus 35201:003:0212, asukohaga Harju maakond Kuusalu vald Kodasoo küla, isikliku kasutusõigusega koormamise tähtajatu leping.

Kehtestati Mäepea küla Rajavälja tee ning Rajavälje tee 1,3,4,6 kinnistute detailplaneering.

Muudeti Kuusalu Vallavolikogu 19.12.2013 otsust nr 78 „Volikogu kultuuri-ja spordikomisjoni liikmete kinnitamine“. Arvati välja komisjoni koosseisust komisjoni liige Mihkel Tomson. Kinnitati komisjoni liikmeks Kalev Soosaar.

Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 29.08.2014

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee