Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Valkla Kodu juhi pöördumine tööandjatele ja töövõtjatele

Sügis annab tunda ja sügistööd vajavad tegemist. Valkla Kodus ootavad paljud tublid mehed-naised tööpakkumisi. Soosin seda omalt poolt väga. Tihtipeale aga võetakse meie kliente tööle ilma tegevusjuhendajaid teavitamata. Meil on olemas koostöölepingu vorm, mis annab tööpakkujale loa meie kliente vastavalt meie kokkuleppele tööle võtta ja meile annab garantii, et klient on tegevuses, õigel ajal söömas ja vääriliselt tasustatud.

Ootan kõiki valla töö- /abitöö pakkujaid sõlmima koostöölepingut. Ilma selleta on klientidel tööleminek keelatud, ja sellest on mul väga kahju- nad väga tahavad appi tulla.

Tasust. Kui riigimaksud maas, läheb kogu summa kliendi arvele. Ametlik töölkäimine suurendab hiljem pensioni, mis ka on väga tähtis.

Ja veel- pakun lisateenimise võimalust meie kodus meeste töökasvatuse meistrile. Sobib hästi pensionärile, väikese koormusega õpetajale jne. Vajalikud on teadmised meestetöödest ja oskus neid edasi anda ja juhendada.

Teiseks pakun töövõimalust spordihingega inimesele- meie maja sporditegevuse meistri ametikohale. Saali- ja õuealade sporditegevus.

Hea meelega ootaks ka kogukonnapoolseid ideid. Äkki on siinsamas keegi, kes loeks meie klientidele mõne loengu, teeks mingi slaidishow, viiks läbi mõne pisiürituse, muusikatunni jne

Mida rohkem meie klient tegutseb, seda rohkem ta areneb ja seda vähem on tal mõttetut vaba aega.

Lugupidamisega, koostööle lootes

Valkla Kodu juht

Autor: Andra Kongi
Kuupäev: 17.09.2014

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee