Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavolikogu istungilt 24.09.2014


Muudeti Kuusalu Vallavolikogu 28. septembri 2012. a määrust nr 9 "Kuusalu valla arengukava 2013-2032 ja Kuusalu valla eelarvestrateegia 2014-2017 kinnitamine".

Määrati Kuusalu Vallavalitsuse ja Kuusalu Soojus OÜ 2014. – 2016. aasta majandusaasta aruannet auditeerima Assertum Audit OÜ.

Nõustuti loa andmisega Harjumaal Kuusalu vallas Hara külas asuva kinnistu (pindala 2839 m²) Oja-Seljaku omandamiseks Vadim Skuya poolt.

Võeti vastu "Lastevanemate poolt kaetavate kulude katmise kord Kuusalu valla koolieelsetes lasteasutustes".

Valiti revisjonikomisjoni liikmeteks Enn Kirsman ja Kunnar Vahtras.


Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 25.09.2014

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee