Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Kutsume Teid oktoobris Lahemaale mitmele toredale üritusele

Keskkonnaamet ja MTÜ Veskivaramu kutsuvad 9.-10. oktoobril Lahemaa veskipärandi seminarile. Neljapäeval, 9. oktoobril toimub Vihula mõisas ja selle veskites teoreetiline seminar. Reedel, 10. oktoobril toimub ringsõit algusega Palmsest Lahemaa ja Lääne-Viru veskites. Lähem info ja registreerimine: http://www.keskkonnaamet.ee/lahe/loodus/lahemaa-veskiparandi-seminar/

Keskkonnaamet, Soomepoiste Pärimusühing, Eesti Metsaühistu ja Muinsuskaitseamet korraldavad 18. oktoobril 2014 algusega kell 11.00 suure talgupäeva Lahemaal Muuksi linnamäel. Lähem info ja registreerimine: http://www.keskkonnaamet.ee/lahe/loodus/muuksi-talgud-18-oktoobril/

Keskkonnaamet, Tsunftijänes OÜ ja Kolga muuseum korraldavad 25. ja 26. oktoobril ning 2. ja 9. novembril Lahemaal Kolga muuseumis mööbli hooldamise ja restaureerimise 4-päevase koolituse. Koolitajateks on restauraatorid Mati Raal ja Tiina Raal. Lähem info ja registreerimine: http://www.keskkonnaamet.ee/lahe/loodus/lahemaa-mooblikoolitus/

Lisaks - Käimas on Lahemaa Lahemaa RP kaitsekorralduskava koostamine. Ootame ettepanekuid. Koostöökogu kultuuripärandi sektsiooni koosolek toimub 24. oktoobril algusega kell 10.00 Lahemaa rahvuspargi keskuses Palmses. Koosolekul tutvustatakse kaitsekorralduskavale (periood 2016-2025) kultuuripärandi kaitse valdkonnas laekunud ettepanekuid, edasist töökorraldust ja koostatakse töögraafik kuni märtsini 2015 ettepanekute aruteludeks. Lähem info: http://www.keskkonnaamet.ee/lahe/loodus/lahemaa-rp-koostookogu-tookoosolekud-oktoobris/

Lugupidamisega,

Ave Paulus
kultuuripärandi spetsialist
Keskkonnaameti Viru regioon
Lahemaa rahvuspark 45435 Palmse
tel: 533 27893; 32 95 533

Autor: Ave Paulus
Kuupäev: 30.09.2014

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee