Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 02.10.2014

02. oktoobri vallavalitsuse istungil oli päevakorras 32 punkti.

Projekteerimistingimused väljastati Valkla küla Kaselehe kinnistule reoveepuhasti ehitusprojekti koostamiseks.

Kirjalikud nõusolekud väljastati Saunja küla Lagevälja, Kupu küla Sassu, Sõitme küla Tammelehe ja Muuksi küla Keskküla kinnistutele puurkaevu rajamiseks.

Kasutusload väljastati Kiiu aleviku Aia tn 2 kinnistule ehitatud lasteaia hoonele j a Kiiu aleviku Mõisa tee 17 ehitatud maaküttesüsteemile.

Kinnitati Kuusalu Lasteaia Jussike ja Kolga Kooli hoolekogu 2014/2015 õppeaastaks.

Reservfondist eraldati raha külaliikumise, Kuusalu Tervisekeskuse ja vabaajateenistuse eelarvesse.

Luba anti seiklusroigan 2014 "Libahundi jälg" korraldamiseks.

Vaadati jooksvad küsimused.

Autor: Zojz Kostritski
Kuupäev: 08.10.2014

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee