Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 16.10.2014

16. oktoobri vallavalitsuse istungil oli päevakorras 33 punkti.

Projekteerimistingimused väljastati Tammistu küla Kruusiaugu kinnistu üksikelamu rekonstrueerimis- ja laiendamisprojekti ning Hara küla Kõrvemetsa kinnistule elamu ehitusprojekti koostamiseks.

Ehitusload väljastati Saunja küla Sireli kinnistule üksikelamu, kahe abihoone ning reoveepuhasti, Sõitme küla Rannaküla tee 12 kinnistule suvila ning Mäepea küla Rannaoja tee 5 kinnistule üksikelamu ehitamiseks.

Kirjalik nõusolek väljastati Salmistu küla Pedassaare tee 44 kinnistule ja Muuksi küla Saare kinnistule sauna ehitamiseks.

Kasutusluba väljastati Andineeme küla Karla kinnistule rajatud puurkaevule.

Korraldus anti Suur-Hinneri katastriüksuse jagamiseks Saunja külas.

Kinnitati Kolga Kooli struktuur ja töötajate koosseis.

Vaadati läbi volikogu eelnõu ja jooksvad küsimused.

Autor: Zoja Kostritski
Kuupäev: 22.10.2014

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee