Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Kuusalu valla hariduspreemiast

01. detsember on tähtaeg Kuusalu valla „Aasta õpetaja“ konkursile kandidaatide esitamiseks. Valla hariduspreemia määramise eesmärgiks on esile tõsta ja tunnustada haridustöötajate tegevust. Selgitada tehtud töö tulemuste põhjal välja Kuusalu valla koolituspiirkonna koolide, koolieelsete lasteasutuste, kunstikooli parim pedagoog, kes on töös saavutanud väljapaistvaid tulemusi, pälvinud lugupidamise nii kolleegide, õpilaste kui ka lastevanemate seas. Aasta õpetaja hariduspreemia määramiseks võivad kandidaate esitada füüsilised ja juriidilised isikud, isikute ühendused ja asutused. Põhjendatud taotlus hariduspreemia määramiseks esitatakse Kuusalu Vallavalitsuse kantseleile 01. detsembriks.

Kandidaadid esitatakse vastavalt Kuusalu valla „Aasta õpetaja” konkursi esitamise avaldusele, mille leiate siit (DOC).

Hariduspreemia määramise kord ja kandidaadi esitamise avaldus (RTF)

Autor: Aare Ets
Kuupäev: 03.11.2014

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee