Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavolikogu istungilt 29.10.2014

Kuulati vallavanema vastuseid Sulev Valdmaa arupärimistele.

Arvati välja Kuusalu Vallavolikogu kultuuri-ja spordikomisjoni koosseisust komisjoni liikmed Janno Laende ja Kalev Soosaar. Kinnitati komisjoni liikmeks Allan Laine.

Kehtestati detailplaneeringud:
Kolga-Aabla küla Kangru kinnistul;
Vanaküla küla Laiaka kinnistul.

Anti luba riigihanke Kuusalu valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimise korraldamiseks.

Anti arvamus Valkla lubjakivimaardla Valkla lubjakivikarjääri mäeeraldise kaevandamise loa taotluse kohta.

Määrati vallavolikogu esindajad koolide hoolekogudesse:
Kuusalu Keskkooli hoolekogusse Anu Kirsman;
Kolga Kooli hoolekogusse Andres Paomees;
Vihasoo Lasteaed-Algkooli hoolekogusse Madis Praks;
Kuusalu Kunstide Kooli hoolekogusse Raul Valgiste.

Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 03.11.2014

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee