Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 30.10.2014

30. oktoobri vallavalitsuse istungil oli päevakorras 27 punkti.

Projekteerimistingimused väljastati Saunja küla Noorendiku kinnistule abihoone ehitusprojekti koostamiseks.

Ehitusluba väljastati Sõitme küla Uus-Madikse kinnistule üksikelamu ja Murksi küla Põlluste kinnistule maaküttekollektori ehitamiseks.

Kirjalik nõusolek väljastati Viinistu küla Vanaõue kinnistule paadikuuri ehitamiseks, Saunja küla Sireli ja Kolga aleviku Pähklimetsa kinnistutele puurkaevude rajamiseks.

Korraldus väljastati Uuri küla Iisaka katastriüksuse jagamiseks.

Üks korraldus anti toidutoetuse, üks ühekordse sotsiaaltoetuse ja üks korraldus sõidukompensatsiooni määramiseks.

Sigula külavanemaks kinnitati Endel Verner.

Vaadati läbi volikogu eelnõu ja jooksvad küsimused.

Autor: Zoja Kostritski
Kuupäev: 06.11.2014

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee