Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 03.12.2014

3. detsembri vallavalitsuse istungil oli päevakorras 21 punkti.

Vastu võeti Pedaspea küla Mere-Eskani, Kupu küla Kadaka ning Sõitme küla Vahtra ja Kadaka kinnistute detailplaneering.

Projekteerimistingimused väljastati Hirvli küla Vahtra kinnistu elamu lammutamise ja uue elamu ehitusprojekti koostamiseks ning Kupu küla Lõosilma kinnistule üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks.

Ehitusluba väljastati Suurpea küla Suurpea sadama kinnistule ujuvkai rajamiseks.

Kasutusluba väljastati Salmistu küla Sadama tee 15 kinnistul rekonstrueeritud ja laiendatud üksikelamule.

Madis Praksi hajaasustuse programmi projekti aruanne kiideti heaks.

Kolm korraldust väljastati kriisitoetuse määramiseks.

Vaadati läbi volikogu eelnõu ja jooksvad küsimused.

Autor: Zoja Kostritski
Kuupäev: 09.12.2014

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee