Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Kutse volikogu istungile

KUTSE VOLIKOGU ISTUNGILE

Kuusalu Vallavolikogu 17. istung toimub esmaspäeval, 22. detsembril 2014 kell 18.00 Viinistu restoranis


PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Arupärimisele vastamine
2. Kuusalu valla 2014. aasta II lisaeelarve kinnitamine - II lugemine
3. Kuusalu valla 2015. aasta eelarve kinnitamine - II lugemine
4. Riigi omandis oleva Valkla külas asuva transpordimaa Rannasalu tee Kuusalu valla omandisse taotlemine
5. Kuusalu Vallavolikogu 04. 12. 2013 otsuse nr 67 „Kuusalu valla kohalike teede nimekirja määramine“ muutmine
6. Kuusalu valla sotsiaalvaldkonna arengukava 2014-2020 kinnitamine – I lugemine
7. Kuusalu valla kultuuri arengukava 2014-2020 kinnitamine – I lugemine
8. Info


Enn Kirsman
volikogu esimees


Eelnõud

Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 17.12.2014

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee