Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Jõulutunnel

Jõulutunnel

Meil on rõõm teatada, et heategevusprogramm “Jõulutunnel” on sel aastal ETV eetris juba 15. korda.

Tänavu kogutakse annetusi abi vajavate laste huvitegevuse toetamiseks. MTÜ Lastekaitse Liit vahendusel jõuab televaatajate toetus lasteni, kellel veel ei ole olnud võimalust huvitegevuses osaleda või kes vajavad selleks lisatoetust. Eelkõige soovitakse toetada lapsi, keda kasvatavad vanavanemad või kes on pärit lasterikastest peredest või on sattunud mingisugustesse raskustesse. Annetused aitavad tasuda huviringi tasu või hankida tegevusteks vajalikke vahendeid.

Kriteeriumid heategevusprogrammi „Jõulutunnel“ annetuste jaotamiseks PDF

Huvitegevuse toetuse taotlus heategevusprogrammist “Jõulutunnel” laekunud abi jagamiseks DOCX sama PDF

• Taotluse palume esitada lapse elukohajärgse kohaliku omavalitsuse sotsiaalosakonda/sotsiaaltöötaja/lastekaitsetöötajale (kontaktid leitavad kohaliku omavalitsuse kodulehelt).

• Avaldust saab esitada alates 5. Jaanuar 2015.

• Avalduse esitamise viimane tähtaeg on 28. veebruar 2015.


Autor: Anu Kirsman
Kuupäev: 19.12.2014

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee