Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavolikogu istungilt 22.12.2014

Vallavanem Urmas Kirtsi vastas Sulev Valdmaa arupärimisele seoses MTÜ Arenduskoda poolt korraldatud reisiga Lõuna-Saksamaale.

Kinnitati Kuusalu valla 2014. aasta II lisaeelarve
põhitegevuse tulud 113 786,35 eurot;
põhitegevuse kulud - 253 956,35 eurot;
investeerimistegevuse tulud - 25 725,11 eurot;
investeerimistegevuse kulud 99 895,11 eurot
ja likviidsete varade muutus (aasta lõpu jäägi vähenemine) – 66 000 eurot.

Kinnitati Kuusalu valla 2015. aasta eelarve
põhitegevuse tulud 7 081 447 eurot;
põhitegevuse kulud -6 846 047 eurot;
investeerimistegevus –240 400 eurot;
finantseerimistegevus –215 000 eurot;
likviidsete varade muutus (vähenemine) -220 000 eurot.

Taotleti riigi omandis oleva Kuusalu vallas Valkla külas asuva Rannasalu tee, pindalaga 2203 m², tasuta võõrandamist Kuusalu vallale vastavalt kehtestatud detailplaneeringule.

Muudeti Kuusalu Vallavolikogu 04.12.2013 otsust nr 67 „Kuusalu valla kohalike teede nimekirja määramine“ lisa ja täiendati seda Kuusalu valla kohalike teede nimekirja metsateede osas.

Toimus Kuusalu valla sotsiaalvaldkonna arengukava 2014-2020 I lugemine.

Toimus Kuusalu valla kultuuri arengukava 2014-2020 I lugemine.

Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 30.12.2014

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee