Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Ida-Harjumaa jäätmekava 2015-2020 avalikustamine 2.-15. jaanuar 2015

Vastavalt Jäätmeseaduse § 39 lg 1 § 42 lg 1 on koostatud Anija, Jõelähtme, Kiili, Kose, Kuusalu, Raasiku, Viimsi valla ja Maardu linna ühine jäätmekava aastateks 2015 – 2020. Ühine jäätmekava on Anija, Jõelähtme, Kiili, Kose, Kuusalu, Raasiku, Viimsi valla ja Maardu linna jäätmemajanduse olukorda, suundumusi ja eesmärke käsitlev dokument.
Jäätmekava avalik väljapanek toimub 02. jaanuarist kuni 15. jaanuarini 2015. Asjast huvitatud isikutel on 02. jaanuarist 2015.a. kuni 15. jaanuarini 2015.a. õigus esitada jäätmekava eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid kirjalikus vormis. Jäätmekavaga on võimalik tutvuda kõigi osalevate omavalitsuste ruumides ja veebilehtedel.
Ettepanekud jäätmekava eelnõu kohta esitada avaliku väljapaneku kestel kirjalikult MTÜ Harjumaa Ühisteenuste Keskusele aadressil Sirge 2, Tallinn 10618 või e-postiga info@huk.ee.
Juhul kui avaliku väljapaneku kestel esitatakse ettepanekuid või vastuväiteid ühise jäätmekava kohta, siis toimub avalik istung 26. jaanuaril 2015 kell 18.00 Raasiku Vallavalitsuses Aruküla Tallinna mnt 24 volikogu saalis.


Ühise jäätmekavaga hõlmatud omavalitsused:
• Maardu Linnavalitsus: Kallasmaa 1, 74111 Maardu linn, e-mail: linnavalitsus@maardu.ee, veebileht www.maardu.ee,
• Anija Vallavalitsus: F:R.Kreutzwaldi tn 6, 74307 Kehra, e-mail: anija@anija.ee, veebileht http://anija.kovtp.ee,
• Jõelähtme Vallavalitsus: Postijaama tee 7, 74202 Jõelähtme küla, e-mail: kantselei@joelahtme.ee, veebileht http://joelahtme.kovtp.ee,
• Kiili Vallavalitsus: Nabala tee 2a, 75401 Kiili alev , e-mail: info@kiilivald.ee, veebileht www.kiilivald.ee,
• Kose Vallavalitsus: Hariduse 1, 75101 Kose, e-mail: vald@kose.ee, veebileht www.kosevald.ee,
• Kuusalu Vallavalitsus: Mõisa tee 17, 74604, Kiiu alevik, e-mail: vallavalitsus@kuusalu.ee, veebileht www.kuusalu.ee
• Raasiku Vallavalitsus: Tallinna mnt 24, 75201 Aruküla, e-mail: raasikuvald@raasikuvald.ee, veebileht http://raasiku.kovtp.ee,
• Viimsi Vallavalitsus: Nelgi tee 1, 74001 Viimsi alevik, e-mail: info@viimsivv.ee, veebileht: www.viimsivald.ee.

Ida-Harjumaa jäätmekava 2015-2020 eelnõu

Autor: Tõnu Tuppits
Kuupäev: 07.01.2015

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee