Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 15.01.2015

15. jaanuari vallavalitsuse istungil oli päevakorras 36 punkti.

Algatati Mäepea küla Toominga tee 2 kinnistu detailplaneering.

Projekteerimistingimused väljastati Tammistu küla Tiina kinnistule üksikelamu ehitusprojekti ja lauda saun-suvilaks rekonstrueerimisprojekti koostamiseks.

Ehitusluba väljastati Salmistu küla Käooja tee 6 kinnistule abihoone ehitamiseks.

Kirjalik nõusolek väljastati Saunja küla Angametsa kinnistu vana sauna lammutamiseks ja uue sauna ehitamiseks ning Kursi küla Suurekivi kinnistule puurkaevu rajamiseks.

Kasutusluba väljastati Sõitme Küla Marguse 5 kinnistule rajatud puurkaev-pumbamajale.

Korraldus anti Sõitme küla Uus-Madikse katastriüksusele uue sihtotstarbe määramiseks ja Kiiu aleviku Lilleoru katastriüksuse jagamiseks.

Korraldused väljastati sotsiaaltoetuse, tervisetoetuse ja puuetega inimeste toetuse määramiseks.

Vaadati läbi volikogu eelnõu ja jooksvad küsimused.

Autor: Zoja Kostritski
Kuupäev: 21.01.2015

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee