Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Kutse volikogu istungile


Kutse volikogu istungile


Kuusalu Vallavolikogu 18. istung toimub kolmapäeval, 28. jaanuaril 2015 kell 8.15 vallamajas Mõisa tee 17, Kiiu alevikus


PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Jaoskonnakomisjoni liikmete nimetamine Riigikogu valimiste korraldamiseks
2. Loa andmine hankelepingu sõlmimiseks Kuusalu valla üldplaneeringu koostamiseks ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimiseks
3. Varalise kohustuse võtmine
4. Kuusalu valla 2015. aasta I lisaeelarve kinnitamine - I lugemine
5. Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord Kuusalu vallas
6. Kohaliku toimetulekupiiri ja sotsiaaltoetuste piirmäärade kinnitamine
7. Kuusalu valla haridustöötajate töötasustamise alused
8. Pala küla Sika maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine
9. Ülevaade komisjonide tööst (haridus- ja noorsootöökomisjon, revisjonikomisjon, eelarvekomisjon)
10. Info


Enn Kirsman
volikogu esimees


Eelnõud

Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 23.01.2015

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee