Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 22.01.2015

22. jaanuari vallavalitsuse istungil oli päevakorras 18 punkti.

Projekteerimistingimused väljastati Kuusalu aleviku Laane tn 10 kinnistule sõiduautode parkla ehitusprojekti koostamiseks.

Kasutusluba väljastati Vahastu küla Mustametsa kinnistule rajatud puurkaev-pumbamajale.

Korraldus anti Sõitme küla Hundivaga katastriüksuse jagamiseks.

Korraldused väljastati sotsiaaltoetuste ja toidutoetuste määramiseks.

Korraldus väljastati spordisündmuste toetamiseks valla 2015. aasta eelarvest ja Kuusalu Spordikeskuse kasutamise rendikulude määramiseks.

Vaadati läbi volikogu eelnõud ja jooksvad küsimused.

Autor: Zoja Kostritski
Kuupäev: 28.01.2015

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee