Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Valla kultuuri ja sotsiaalvaldkonna arengukavad valmimas

Kuusalu Vallavolikogu 22. detsembri 2014 istungil tutvusid volikogu liikmed valla kultuuri arengukava ja sotsiaalvaldkonna arengukava eelnõudega. Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 372 vallavalitsus korraldab avalike arutelude kaudu kõigi huvitatud isikute kaasamise arengukava koostamisse ning avalikustab arengukava eelnõu valla veebilehel.

Mõlema arengukava eelnõu tutvustamiseks toimusid avalikud arutelud sel nädalal Kolgaküla ja Kuusalu rahvamajas

Arengukavade eelnõud on leitavad siin:

Kuusalu valla kultuuri arengukava 2014-2020 eelnõu

Kuusalu valla sotsiaalvaldkonna arengukava aastateks 2014-2020 eelnõu

Autor: Aare Ets
Kuupäev: 19.02.2015

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee