Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Ahrensi konverents Teaduste Akadeemia saalis

Laurentsiuse Selts, Emakeele Selts, Tartu Ülikool ja Eesti Keele Instituut korraldavad 30. märtsil 2015 Teaduste Akadeemia saalis Tallinnas emakeelepäevale ja Eduard Ahrensi keeletööle pühendatud konverentsi "Kummardus Ahrensile".

Emakeelest ja Eduard Ahrensist peavad ettekande Mati Hint, Heli Laanekask ja Toomas Paul. Kaastegev Tartu Ülikooli Naiskoori Tallinna Vilistlaskoor.
Korraldajad soovivad konverentsiga tähtsustada Eduard Ahrensi isikut tänapäevase eesti keele väljaarendajana ning saada avalikkuse tuge Ahrensile mälestusmärgi püstitamiseks. Kohapeal on võimalik mälestusmärgi heaks annetada.
Konverentsist osavõtuks on vaja registreeruda.
Konverentsi korraldamist toetab Kuusalu valla ettevõte Balti Spoon OÜ.

Sama pildid

Autor: Sulev Valdma
Kuupäev: 13.03.2015

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee