Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Kutse volikogu istungile


Kuusalu Vallavolikogu 20. istung toimub kolmapäeval, 25. märtsil 2015 kell 8.15 Kuusalu vallamajas Mõisa tee 17, Kiiu alevikus


PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Politsei info õiguskorra ülevaade Kuusalu vallas
2. Kuusalu valla 2015. aasta I lisaeelarve kinnitamine
3. Kuusalu Vallavolikogu 28.04.2010 määruse nr 9 "Üldharidus- ja huvikooli hoolekogu liikmete valimise kord“ ja 28.03.2012 määruse nr 3 „Üldhariduskooli ja huvikooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord“ kehtetuks tunnistamine
4. Kuusalu Vallavolikogu 28.05.2014 määruse nr 18 „Kuusalu valla külavanema statuut“ muutmine
5. Seadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamise otsustusõiguse delegeerimine Kuusalu Vallavalitsusele
6. Kuusalu vallavalitsuse poolt ajavahemikus 2009 kuni 2014 sõlmitud lepingutele kontroll
7. Komisjonide aruanded
8. Arupärimistele vastamine
9. Info


Enn Kirsman
volikogu esimees


Eelnõud

Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 20.03.2015

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee