Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Päästeamet teatab

Arvestades maastikutulekahjude esinemissagedust plaanib Päästeamet määrata tuleohtliku aja alguseks 20.03.2015. a kogu Eesti territooriumil. Tuleohtlikul ajal on metsas- ja muu taimestikuga ning turbapinnasega alal keelatud:
1. küttekoldevälise tule tegemine, välja arvatud selleks ettevalmistatud kohas;
2. kuluheina ja roostiku põletamine;
3. muu tegevus, mis võib põhjustada tulekahju.

Avalikkuse ja asutusesisese teavituse vastavasisulise käskkirja allkirjastamisest tagab Päästeameti kommunikatsiooniosakond.

Tuleohtlik aeg lõpetatakse vastavasisulise Päästeameti peadirektori käskkirjaga tuleohu taandumisel.


Lugupidamisega


Raido Jalas
Päästeamet
Tuleohutusjärelevalve osakond
peaspetsialist
tel: 628 2066
mob: 56358516
lühi nr: 825
www.paasteamet.ee

Autor: Raido Jalas
Kuupäev: 23.03.2015

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee