Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 02.04.2015

02. aprilli vallavalitsuse istungil oli päevakorras 20 punkti.

Projekteerimistingimused väljastati Kursi küla Laanemetsa kinnistule üksikelamu ja abihoone ehitusprojekti koostamiseks ning Vanaküla Aabrami kinnistule abihoone ehitusprojekti koostamiseks.

Ehitusload väljastati Kaberla küla Kiviaia tee 1 kinnistule üksikelamu ehitamiseks ning Hara küla Liivaku kinnistu üksikelamu rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks.

Marge Tüvi hajaasustuse programmi projekti aruanne kiideti heaks.

Kinnitati Kuusalu valla 2015. aasta eelarvest mittetulundussektori toetamiseks eraldatud rahajaotus.

Raha eraldati 2015.a vallaeelarvest Kuusalu valla aukodaniku Veljo Tormise 85. juubelile pühendatud Kuusalu-Jõelähtme laulu- ja tantsupeo „Regilaul ja karuäke“ korraldamise toetuseks.

Vaadati läbi volikogu eelnõu ja jooksvad küsimused.

Autor: Zoja Kostritski
Kuupäev: 07.04.2015

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee