Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 09.04.2015

09. aprilli vallavalitsuse istungil oli päevakorras 22 punkti.

Vastu võeti Kolga aleviku Salu kinnistu ja Salmistu küla Kirsi kinnistu detailplaneering.

Ehitusload väljastati Kiiu aleviku Torni tn 8 korterisse nr 6 korstna ja kamina ehitamiseks ning Tammistu küla Tiina kinnistu lauda saun-suvilaks rekonstrueerimiseks.

Kirjalik nõusolek väljastati Valkla küla Kaselehe kinnistule reoveepuhasti ja imbväljaku rajamiseks ning Leesi küla Punakivi kinnistule abihoone ehitamiseks.

Kasutusluba väljastati Kiiu aleviku tehnopargi territooriumile rajatud parklale, sadeveekanalisatsioonile ja peakraavile.

Kolm korraldust anti Hirvli küla Vana-Arikese, Valkla küla Mae ja Saunja küla Jäetma kinnistute jagamiseks.

Pudisoo külavanemaks kinnitati Theo Kehlmann.

Vaadati läbi volikogu eelnõud ja jooksvad küsimused.

Autor: Zoja Kostritski
Kuupäev: 15.04.2015

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee