Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Kutse volikogu istungile

Kuusalu Vallavolikogu 21. istung toimub kolmapäeval, 22. aprillil 2015 kell 8.15 Kuusalu vallamajas Mõisa tee 17, Kiiu alevikus

PÄEVAKORRA PROJEKT:

 1. Ida-Harjumaa jäätmekava 2015 - 2020 vastuvõtmine - I lugemine
 2. Kohtumine kaitseministeeriumiga
 3. Kuusalu küla Kuusalu staadion maaüksuse Kuusalu vallale tasuta üleandmise taotlus
 4. Varalise kohustuse võtmine ja riigihanke korraldamine
 5. Kuusalu valla 2015. aasta teede investeeringute kava
 6. Kuusalu Vallavolikogu 28. 09.2012 otsuse nr 41 “Põhja küla Uuekadaka kinnistu detailplaneeringu algatamine ning lähteülesande kinnitamine“ muutmine
 7. Turbuneeme küla Nurme kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine
 8. Tapurla küla Mäe-Sameli kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
 9. Pedaspea küla Mere-Eskani kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
 10. Sõiduauto Fiat Doblo riikliku registreerimismärgiga 311MKA võõrandamine ja uue sõiduauto liisimine
 11. Sõiduauto Nissan Tiida riikliku registreerimismärgiga 546 MLS võõrandamine ja kasutusrendilepingu sõlmimine
 12. Üldhariduskoolide õpilaste koolisõidu kulude kompenseerimise kord Kuusalu vallas- I lugemine
 13. Kuusalu Vallavolikogu 22.12.2010 määruse nr 29 "Kuusalu valla hallatavate haridusasutuste arengukavade koostamise ja kinnitamise kord" muutmine
 14. Info

Enn Kirsman

volikogu esimees

Istungi eelnõud

Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 17.04.2015

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee